◆ LV24...라스베가스 생활안내,UNLV,CSN,한국타운,로컬 추천장소,사람

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

l

About Us

l

Member

l

FAQ

l

 Contact Us

 

See the Blue Man Group Live!

square42_green.gif 라스베가스는.

square42_green.gif 코리아타운/한인사회

  square42_green.gif 옐로페이지 / 할인쿠폰

  square42_green.gif 단체/ 한인업소록

square42_green.gif 라스베가스 역사

  square42_green.gif UNLV, CSN

Click for Las Vegas, Nevada Forecast

 

게시판

  LV24
  그랜드캐년 항공 투어시 어린이 할인은?
  

그랜드캐년 항공/그라운드 투어시 어린이는 만 2세부터 11세까지는

 성인요금에 20불이 할인됩니다.

 단, 2세 미만(투어 당일 기준)의 유아는 부모님께서 무릎이나 안고

 타실 경우에는 무료 탑승이 가능합니다.

 항공사 Policy에 의해 단 하루가 초과 되어도 무료 적용이 안됩니다

[인쇄하기] 2012-02-18 13:55:51


   


Category  :  전체(22)  투어일반 (6)   그랜드캐년 (9)   쇼티켓 (2)   카지노 (2)   패키지투어 (3)   

관리자로그인~~ 전체 22개 - 현재 1/2 쪽
22 LV24 2017-04-25 613
21 LV24 2013-01-03 3872
20 LV24 2012-10-18 4169
19 LV24 2012-10-18 3689
18 LV24 2012-10-18 4148
17 LV24 2012-10-18 3956
16 LV24 2012-08-25 4077
15 LV24 2012-08-25 3804
14 LV24 2012-08-25 3845
LV24 2012-02-18 4003
12 LV24 2012-02-16 3878
11 LV24 2012-02-16 3860
10 LV24 2012-02-16 3837
9 LV24 2012-02-16 3686
8 LV24 2012-02-16 3514
1 [2]